Altın Oran ve Doğa - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mart 2013 Cuma

Altın Oran ve Doğa


Altın Oranın matematiksel özelliklerini gözlemlemek ve hele bunların ortaya koyduğ u görsel harmoniyi algılamak muhakkak ki son derece doyurucu bir deneyimdir. Altın oran, sayısız mimar için bir yapının her yanına yayıldığ ında, bütüne harmoni ve insancıllık niteliğ i kazandıran bir temel ölçü olarak hizmet görmü ştür.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM