Altın Dikdörtgen | Matematik Canavarı

Altın Dikdörtgen


Altın Dikdörtgen: Küçük kenarı uzunluğ unda kare çıkarıldı ğında geri kalan küçük dikdörtgenin kenar uzunlukları oranı kendisininkiyle aynı olan dikdörtgendir.

ABCD altın dikdörtgeninde BO doğ rusu DC kenarının altın kesitinde geçer ve AC kö şegenine diktir.
ABCD altın dikdörtgeninde sırasıyla E, F, G, H, ... noktalarının çizilmesiyle gitgide küçülen (alanları qEF, ... do ğru parçalarının oluş turduğ u ekle dik çizgili bir sarmal (spiral) denir.A, B, C, E, F, G, ... noktalarından geçen eş it açılı logaritmik spiral için ve q = 73° dir.

Google Plus İle Paylaş
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 yorum:

Yorum GönderFaydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1