Altın Dikdörtgen - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mart 2013 Cuma

Altın Dikdörtgen


Altın Dikdörtgen: Küçük kenarı uzunluğ unda kare çıkarıldı ğında geri kalan küçük dikdörtgenin kenar uzunlukları oranı kendisininkiyle aynı olan dikdörtgendir.

ABCD altın dikdörtgeninde BO doğ rusu DC kenarının altın kesitinde geçer ve AC kö şegenine diktir.
ABCD altın dikdörtgeninde sırasıyla E, F, G, H, ... noktalarının çizilmesiyle gitgide küçülen (alanları qEF, ... do ğru parçalarının oluş turduğ u ekle dik çizgili bir sarmal (spiral) denir.A, B, C, E, F, G, ... noktalarından geçen eş it açılı logaritmik spiral için ve q = 73° dir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM