ALTIN ORAN NEDİR ? - 2 - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mart 2013 Cuma

ALTIN ORAN NEDİR ? - 2


Dünyanın, insanların, bitkilerin, ağaçların..., kısacası Kainat'ın yaratılışında yaratıcının kullandığı orandır.
Aynı zamanda insanlar da teknolojide ve hayatta bu oranı kullanmaktadırlar. Kısaca biz altın orana "göz nizamının oranı" diyebiliriz.
Çoğu zaman doayı gözlediğimizde bu oranın varlığını görebiliriz.

ALTIN ORAN'IN GÖRÜLDÜĞÜ VE KULLANILDIĞI YERLER
      
Ayçiçeği:

Ayçiçeği'nin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının
birbirine oranı altın oranı verir.


Papatya Çiçeği:

Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.

İnsan Kafası:

Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla saçların çıktığı düğüm noktası
denilen bir nokta vardır. İşte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral, bir
eğri yaparak çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani eğrilik açısı bize altın
oranı verecektir.


İnsan Vücudu:

İnsan Vücudunda Altın Oran'ın nerelerde görüldüüne bakalım:
a) Kollar:
İnsan vücudunun bir parçası olan kolları dirsek iki bölüme ayırır (Büyük (üst) bölüm
ve küçük (alt) bölüm olarak). Kolumuzun üst bölümünün alt bölüme oranı altın oranı
verecei gibi, kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verir.
b) Parmaklar:
Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. İşte size alaka...
Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi,
parmağınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir.


Tavşan:
İnsan kafasında olduu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.Mısır Piramitleri:
Her bir piramidin tabanının yüksekliğine oranı evet yine altın oranı veriyor.

Leonardo da Vinci:

Leonardo da Vinci Rönesans devri ünlü ressamlarındandır. imdi bu ünlü ressamın çizmi
olduğu tabloları inceleyelim.
a) Mona Lisa:
Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir.
b) Aziz Jerome:
Yine tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir.


Picasso:

Picasso da Leonardo da Vinci gibi resimlerinde bu oranı kullanmıştır.

Çam Kozalağı:

Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir noktadan kozalağın tepesindeki başka
bir sabit noktaya doğru spiraller (eğriler) oluşturarak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın
orandır.

Deniz Kabuğu:

Deniz kabuklarına dikkat edenimiz, belki de koleksiyon yapanımız vardır. İşte deniz
kabuğunun yapısı incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran
olduğu görülmüştür.


Tütün Bitkisi:

Tütün Bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı altın
orandır.

Eğrelti Otu:

Tütün Bitkisindeki aynı özellik Eğrelti Otu'nda da vardır.

Salyangoz:

Salyangozun Kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (-ki biz bu
dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.-) işte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın
oranı verir.

Mimar Sinan:

Mimar Sinan'ın da bir çok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve
Selimiye Camileri'nin minarelerinde bu oran görülmektedir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM