ABAKÜS NEDİR ? - Matematik Canavarı


REKLAM

26 Mart 2013 Salı

ABAKÜS NEDİR ?

ABAKÜS


Bizim ilk hesap makinemiz ellerimizdi. Zamanla aynı dili konu şmayan Tüccarlar ve diğerleri arasında el-sayı dili gelişti. Günümüzde de genç öğrenciler sayarken parmaklarını kullanırlar. Sayısal rakamlar on parmağımızı aşınca yeni yöntemler araş tırılmaya başlandı. Çakıl taşlarıyla sayıların belli gruplara ayrılmasına "Çakıl Taşı Yöntemi" dendi. Ama bu yöntemle işin çoğunu insan yapıyordu. Bu sıralarda taş ınabilir bir çakıl taş ı aleti yapma düşüncesi ortaya çıktı. Bundan Abaküs geliştirildi. Çin, Eski Yunan ve Roma'da değişik tür abaküsler
kullanıldı. Günümüzde de Asya'nın birçok yöresinde Abaküs kullanılmaktadır.Abaküs NEDİR ?

Abaküs; ça ğdaş hesap makinelerinin ve bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtıdır.
Abaküs'te amaç; toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır. Babilliler'in buluş u olan abaküs, yüzyıllar boyunca ticarette büyük önem taş ımı ştır. Abaküsün temeli Girit ve Miken'e dayanır. Yalnız Girit ve Miken Abaküsleri'nde süsleme vardı.

Genellikle geniş bir hesap tahtası biçiminde olan abaküs, Ortaçağ boyunca Avrupa ve Arap Dünyası'nda olduğu kadar Asya'da da yaygın bir biçimde kullanılmış , Japonya'ya ise ancak XVI. yy.'da gitmiş tir. Zamanla yerini basamak ve sıfır de ğerleri olan Hindu-Arap rakamlarının kullanılmasına bırakmakla birlikte, XVII. yy.'a değ in Avrupa'da kullanılan abaküs Ortadoğu ve Japonya'da varlı ğını sürdürmektedir.

Çin Abaküsünde, enlemesine bir çubukla ortadan ikiye ayrılmı ş olan çerçevenin sağ bölümündeki iki boncuktan her biri "5" sayısını; sol bölümdeki beş boncuktan her biri ise 1birimi simgeler. Romalılar'ın kullandığı abaküste ise taşların istenen sıralar üstünde kaydırılmasına yarayan oluklar vardır.Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM