(ab)² - İki Basamaklı Sayıların Karesi - Matematik Canavarı


REKLAM

25 Mart 2013 Pazartesi

(ab)² - İki Basamaklı Sayıların Karesi

İki Basamaklı Sayıların Karesi


(ab)² Pratik Bulma

a ve b birer gerçek sayı ise,

(a+b)²=a²+2ab+b²

özdeş liğ inden yararlanarak iki basamaklı sayıların karesi kolay alınabilir.
Örnek: (34)² = ?

(3+4)²= 32 + 2.3.4 + 4²
a=3 , b=4 gibi düş ünülerek, önce b²=4²=16 bulunur.
6 birler basamağ ına yazılır.
2.a.b = 2.3.4 = 24 bulunur.
1+24 = 25 olup onlar basamağ ına 5 yazılır.
Elde 2 kalır. a² = 3² = 9 ile 2 toplanır.
9+2 = 11 olup, yüzler basamağ ına 1 ve binler basamağ ına 1 yazılır.
(34)² = 1156’dır.

Örnek: (86)² = 7396

b²=6²=36
Birler basmağ ına 6 yazılır.
Elde kalan 3, 2.a.b=2.8.6= 96 ile toplanır.
96+3=99, 9 onlar basamağ ına yazılır.
Elde kalan 9, 8²=64 ile toplanır.
64+9=73 ve 3 yüzler basamağ ına, 7 binler basamağ ına yazılır.

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM