5. SINIF KONU ANLATIMLARI (İNDİR) - Matematik Canavarı


REKLAM

29 Mart 2013 Cuma

5. SINIF KONU ANLATIMLARI (İNDİR)

5. SINIF KONU ANLATIMLARI


*Özet Konu Anlatımları
*Konuları Besleyici Sorular
*Farklı Kaynaklardan Sorular
*Okula Yardımcı Etkinlikler
*Sınavlara Yardımcı Bilgiler




KONU ANLATIMLARI YAKIN ZAMANDA YÜKLENECEK.

5.SINIF 1.ÜNİTE KONULARI
 
 
5.1.1 Çokgenler
Yandex
Drive
5.1.2 Atatürk’ün Matematik Alanın da Yaptığı Çalışmalar
Yandex
Drive
5.1.3 Dörtgenler
Yandex
Drive
5.1.4 Örüntü ve Süslemeler
Yandex
Drive
5.1.5 Doğal Sayılar
Yandex
Drive
5.1.6 Sihirli Kare
Yandex
Drive
5.1.7 Çember
Yandex
Drive
5.1.8 Daire
Yandex
Drive
5.1.9 Simetri
Yandex
Drive


5.SINIF 2.ÜNİTE KONULARI
 
 
5.2.1 Kesirler 1
Yandex
Drive
5.2.2 Ondalık Kesirler
Yandex
Drive
5.2.3 Yüzdeler
Yandex
Drive
5.2.4 Uzunlukları Ölçme
Yandex
Drive
5.2.5 Tablo ve Şema
Yandex
Drive
5.2.6 Çizgi Grafiği
Yandex
Drive
5.2.7 Zamanı Ölçme
Yandex
Drive
5.2.8 Kesirlerle Çarpma
Yandex
Drive
5.2.9 Kesirlerle Toplama
Yandex
Drive
5.2.10 Kesirlerle Çıkarma
Yandex
Drive


5.SINIF 3.ÜNİTE KONULARI
 
 
5.3.1 Kesirler 2
Yandex
Drive
5.3.2 Kesirleri Karşılaştırma
Yandex
Drive
5.3.3 Kesirleri Sıralama
Yandex
Drive
5.3.4 Basit Kesir Kadarı Veri len Çokluğun Tamamını Bulma
Yandex
Drive
5.3.5 Doğal Sayılar
Yandex
Drive
5.3.6 İstenilen Özellikte Doğal Sayı Oluşturma
Yandex
Drive
5.3.7 Ondalık Kesirler
Yandex
Drive
5.3.8 Sayıları İşaretle Ayırt Etme
Yandex
Drive
5.3.9 Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Yandex
Drive
5.3.10 Sıvıları Ölçme
Yandex
Drive
5.3.11 Oran ve Orantı
Yandex
Drive
5.3.12 Tablo ve Şema
Yandex
Drive
5.3.13 Olasılık
Yandex
Drive
5.3.14 Çevre
Yandex
Drive


5.SINIF 4.ÜNİTE KONULARI
 
 
5.4.1 Geometrik Cisimler
Yandex
Drive
5.4.2 Boyut Nedir?
Yandex
Drive
5.4.3 Hacmi Ölçme
Yandex
Drive
5.4.4 Düzlem
Yandex
Drive
5.4.5 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Yandex
Drive
5.4.6 Doğal Sayıları Üslü Biçimde Yazalım
Yandex
Drive
5.4.7 Karesel Bölgenin Alanı
Yandex
Drive
5.4.8 Dikdörtgensel Bölgenin Alanı
Yandex
Drive
5.4.9 Paralelkenarsal Bölgenin Alanı
Yandex
Drive
5.4.10 Üçgensel Bölgenin Alanı
Yandex
Drive


5.SINIF 5.ÜNİTE KONULARI
 
 
5.5.1    7, 8 ve 9 Basamaklı Doğal Sayılar
Yandex
Drive
5.5.2    Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Yandex
Drive
5.5.3    Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Yandex
Drive


5.SINIF 6.ÜNİTE KONULARI
 
 
5.6.1  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Yandex
Drive
5.6.2  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Yandex
Drive
5.6.3  Aritmetik Ortalama
Yandex
Drive










Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM