Düzgün Beşgen Prizma'nın Açınımı - Matematik Canavarı


24 Şubat 2013 Pazar

Düzgün Beşgen Prizma'nın Açınımı

Resmin üzerine sağ tıklayıp indirebilirsiniz. (Farklı Kaydet)

Orijinal Resim Boyutu: 2125 x 3153
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    

Post Top Ad