6.SINIF 1.ÜNİTE DOĞAL SAYILAR-1 (KONULAR VE SORULAR) - Matematik Canavarı


REKLAM

5 Haziran 2012 Salı

6.SINIF 1.ÜNİTE DOĞAL SAYILAR-1 (KONULAR VE SORULAR)


 6.SINIF 1.ÜNİTE DOĞAL SAYILAR-1 (KONULAR VE SORULAR)


Doğal sayılar,                                            
şeklinde sıralanan tam sayılardır. Negatif değer almazlar.

Sayı değeri: Bir doğal sayının rakamlarının belirttiği değere rakamların sayı değeri denir. Doğal sayının rakamlarının toplamına rakamların sayı değerleri toplamı denir.

Basamak değeri:
9 basamaklı bir doğal sayının basamaklarının
·       Birler basamağının basamak değeri: 1
·       Onlar basamağının basamak değeri: 10
·       Yüzler basamağının basamak değeri: 100
·       Binler basamağının basamak değeri: 1.000
·       On binler basamağının basamak değeri: 10.000
·       Yüz binler basamağının basamak değeri: 100.000
·       Milyonlar basamağının basamak değeri: 1.000.000
·       On milyonlar basamağının basamak değeri: 10.000.000
·       Yüz milyonlar basamağının basamak değeri: 100.000.000

İşlem Önceliği: İşlemler karışık verilirse öncelik çarpma ve bölmededir. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Eğer işlemlerin içerisinde parantez varsa parantezler ilk önce yapılır. Eğer iki aynı öncelik yanyana ise çarpma-bölme veya toplama-çıkarma öncelik hakkı her zaman soldakinindir.

NOT: Problem çözerken öncelikle soruyu anlayarak okumalıyız. Soruda bizden istenen neyse altını çizmemiz dikkat açısından yararlı olacaktır.

Sorular
 
1) 10'LUK ÇARPMA İŞLEMİ TABLOSU

2) 5003 , 888929 , 738835 , 675393, 3000347 sayılarının sayı değerleri toplamını bulunuz.
 
3) 11223234 , 83463003 , 74740011 sayılarının basamak değerlerini  bulunuz.
 
4) abcd dört basamaklı bir doğal sayıdır. a sayısı 3 artırılır, c sayısı 2 azaltılır, b ve d sayıları ise 1 azaltılırsa abcd sayısı nasıl değişir?
5) 123 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için kaç rakam kullanılır?
 
6) x ve y doğal sayılar olmak üzere,
x.y = 36 ise x + y toplamının en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı kaçtır?

 
7) Dört basamaklı en küçük doğal sayı ile üç basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
 
8) 6, 0, 1, 9 rakamları ile yazılabilecek dört basamaklı ve basamakları birbirinden farklı, en büyük ve en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
 
9) Rakamları aynı olan, iki basamaklı sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
 
10) 7826 sayısında 8 ile 6 yer değiştirirse sayı ne kadar azalır?
 
11) Okunuşu " altı bin sekiz yüz doksan " olan doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
12) 8 tane sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılara 21 ve 29 katılsaydı, aritmetik ortalama kaç olurdu?

13) -2 .(3– 5)–[(5 – 13):(-2)–(-2)3] işleminin sonucu nedir?

14)       3 a 5        Yandaki toplama işlemine göre
       +   c 1 b          b+ c + a kaçtır?                                                               cccccı
            b 8 2

15)5 tane ardışık tek doğal sayının toplamı 55’tir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?

16) (abc) üç basamaklı bir doğal sayıdır. 10a + b = 74 ve a + c = 10 ise (bac) sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
17) İki basamaklı 4 doğal sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir?18)Yandaki tablonun her satırında, her sütununda, her köşegeninde bulunan
   üçer sayının toplamları aynı ve 48’dir. buna göre x + y  kaçtır?
x

10

16
20

y

19) (-3)2 – ((-13 + 5) : (2) -1)2 işleminin sonucu nedir?

Örnekleri İnceleyelim

ÖRNEK1.


ÖRNEK 2.
ÖRNEK3.ÖRNEK4.
 

ÖRNEK 5.


ÖRNEK6.
ÖRNEK7.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM