ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Haziran 2012 Çarşamba

ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK


8.SINIF 3.ÜNİTE ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK (KONULAR VE SORULAR)


Aralarında bire bir eşleme yapılan iki üçgenin, karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve karşılıklı açıları eş ise bu iki üçgene, eş üçgenler denir.
Üçgenlerde Eşlik Şartları
Kenar-Açı-Kenar
İki üçgen arasında yapılan bire bir eşlemede iki üçgenin karşılıklı iki kenarı ve bu kenarların oluşturduğu açılar eş ise bu iki üçgen eştir. Bu kural kenar açı kenar kuralı olarak adlandırılır.
Açı-Kenar-Açı ve Kenar-Açı-Açı
İki üçgenin karşılıklı birer kenarları ile köşeleri bu kenarların uç noktaları olan açıları eş ise bu iki üçgen birbirine eştir. Bu kural açı kenar açı kuralı olarak adlandırılır.
Kenar-Kenar-Kenar
İki üçgen arasında bire bir eşleme yapıldığında karşılıklı kenarları birbirine eş ise bu iki üçgen birbirine eştir. Bu kural kenar-kenar-kenar kuralı olarak adlandırılır.
Üçgenlerde Benzerlik Özellikleri
Kenar-Kenar-Kenar
Karşılıklı kenar uzunlukları orantılı olan üçgenler benzer üçgenlerdir. Bu benzerlik özelliği kenar-kenar kenar benzerlik özelliği olarak adlandırılır.
Açı-Açı-Açı
Aralarında bire bir eşleme yapılan iki üçgenin karşılıklı açıları eş ise bu eşleme bir benzerliktir. Bu özellik açı-açı-açı benzerlik özelliği olarak adlandırılır.
Tüm üçgenlerde iç açıların ölçülerinin toplamı 180° dir. Üçgenlerin ikişer açılarının ölçüleri eşit ise üçüncü açı ölçüleri de eşit olur. O hâlde bu özellik ikişer açı ölçüsü kullanarak açı-açı benzerlik özelliği olarak da söylenebilir.
Kenar-Açı-Kenar
İki üçgenin karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve orantılı kenarların arasında kalan açıların ölçüleri eşit ise, bu üçgenler benzerdir. Bu benzerlik kenar-açı-kenar özelliğidir.
BENZERLİK ORANI 
ABC ile DEF üçgeni benzer ise
Benzerlik oranı
Temel Benzerlik Teoremi
ED//BC ise         


Oranına temel benzerlik teoremi denir.

Thales Teoremi

  AD//BE//CF
SORULAR
 
 
 
 
 
 

DAHA FAZLA SORU VE KONU İÇERİĞİ İÇİN LÜTFEN  TIKLAYIN.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM