Faktöriyel - Permütasyon - Kombinasyon - Matematik Canavarı


REKLAM

13 Haziran 2012 Çarşamba

Faktöriyel - Permütasyon - Kombinasyon

Matematik Formüllerinin Tamamını Görüntülemek İçin TIKLAYIN
Faktöriyel
n_N+-{1} olmak üzere; 1 den n ye kadar olan doğal sayıların çarpımına              
n faktöriyel denir, n! biçiminde gösterilir.

nN+ için;

a)  n!=n.(n-1).(n-2)...3.2.1

b) n!=n.(n-1)!
n!=n.(n-1).(n-2)!
n!=n.(n-1).(n-2).(n-3)!

c) m<n ise m! ifadesi, n! içinde vardır.

Permütasyon
n tane farklı elemanın bir sıra üzerinde r li (r ≤ n) sıralanışlarından her birine   n nin r li permütasyonu denir.
n elemanlı A kümesinin r li permütasyonlarının sayısı;
 

Yani n farklı elemanın doğrusal bir sıra üzerindeki farklı sıralanışlarının sayısı n! tanedir.

Tekrarlı Permütasyon
n tane nesnenin n1 tanesi bir türden, n2 tanesi ikinci türden, ...nr tanesi r. türden ve n1+n2+...+nr=n ise n nesnenin n li permütasyonlarının sayısı;
n tane eleman içerisinden;
n1 tanesi 1. çeşit ve özdeş,
n2 tanesi 2. çeşit ve özdeş,
n3 tanesi 3. çeşit ve özdeş,
.........................................
.........................................
nr tanesi r. çeşit ve özdeş olmak üzere;
bu n eleman bir sıra üzerinde
Kombinasyon
n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı (r ≤ n) alt kümelerinin her birine A kümesinin r li kombinasyonu denir.
n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısı;
Matematik Formüllerinin Tamamını Görüntülemek İçin TIKLAYIN


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM