DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR - DOĞRUNUN EĞİMİ - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Haziran 2012 Çarşamba

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR - DOĞRUNUN EĞİMİ

8.SINIF 3.ÜNİTE  TRİGONOMETRİK ORANLAR - DOĞRUNUN EĞİMİ (KONULAR VE SORULAR)


Trigonometri


VeyaNOT: Bir dik üçgende iki dar açıdan birinin sinüsü diğerinin cosünüsüne, birinin tanjantı ise diğerinin kotanjantına eşittir.


NOT: Bir açının tanjantı ile kotanjantının çarpımı 1e eşittir.

tanα.cotα=1
NOT: sin2α+cos2 α=1
30-60-90 ÜÇGENİNİN TRİGONOMETRİK ORANLARI


45-45-90 ÜÇGENİNİN TRİGONOMETRİK ORANLARIDOĞRUNUN EĞİMİ
 
Şekildeki dik üçgende [AB] nın [AC] na göre eğimi dikey uzunluğunun (|BC|) yatay mesafeye (|AC|) oranlanması ile bulunur. Bu oran tanA değerine eşittir.
Eğim=tan A Dikey uzunluğun, yatay uzunluğa oranı “eğim” olarak adlandırılır. Eğim “m” harfi ile gösterilir.
Eğim = m =
 
Doğrunun Denkleminin Eğimi
y = ax + b biçimindeki bir doğru denkleminde x’ in kat sayısı doğrunun eğimini verir.
NOT:  y = ax + b ve y = cx + d doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi varsa bu, doğruların grafiklerinin kesim noktasının koordinatlarıdır.
SORULAR
1.


2.

3.

4.

5.

DAHA FAZLA SORU VE KONU İÇERİĞİ İÇİN LÜTFEN  TIKLAYIN.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM