Deltoid-Yamuk - Matematik Canavarı


REKLAM

12 Haziran 2012 Salı

Deltoid-Yamuk

DELTOİD

 
Taban uzunlukları eşit iki ikizkenar üçgenin tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan şekle denir.

*Tepe açılarını birleştiren köşegenler açıortaydır.

*Köşegenler dik kesişir.Yamuk

 
Yalnızca iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.

*Paralel olan yamuğun kenarlarına yamuğun tabanları,
diğer kenarlara ise yan kenarlar denir.

[AB]//[DC]//[EF] olmak üzere,
[AD]nin orta noktası “E” ve [BC]nin orta noktası “F” ise 
                                        [DC] ye orta taban denir.


 
[AB]//[DC] ise

s(A)+s(D)=s(B)+s(C)=1800 dir.
[EF] orta taban, 
Yamuğun Alanı

 
IKCI=IKBI ise 

A(ABCD)=2.A(AKD)

A(ABCD)=IKHI.IADI dir.


Eğer S1=S2 ise

x=
     İkizkenar Yamuk
 
Yan kenarları eşit uzunlukta olan yamuğa ikizkenar yamuk denir.


*Taban açıları eşittir.

*Köşegenleri eşit uzunluktadır.ise
ABCD ikizkenar yamuk

ve

yamuğun yüksekliği

Alan=h2 dir.

 
Dik Yamuk


Yan kenarlarından biri tabana dik ise bu yamuğa dik yamuk denir.


Bir dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa,
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM