Çokgenler-Dörtgenler - Matematik Canavarı


REKLAM

12 Haziran 2012 Salı

Çokgenler-Dörtgenler

ÇOKGENLER
Dışbükey (Konveks) Çokgenler
*İç açılar toplamı: (n -2) . 180°

*Dış açılar toplamı =360°

*Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.

*Köşegen sayısı=n(n-3)/2
 
* n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek (n – 2) adet üçgen elde edilebilir.

*Kenar sayısı n olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için (2n-3)tane elemanı bilinmelidir. 
Bu elemanların en az (n-2) tanesi uzunluk, 
en çok (n-1) tanesi açı olmalıdır.

Düzgün Çokgenler

Tüm kenarları ve tüm açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir.

* n kenarlı düzgün bir çokgenin bir dış açısının ölçüsü:360/n ile bulunur.


*Bir iç açısı ise  180-(360/n)    veya [(n-2).180]/n ile bulunur.

Düzgün Çokgenin Alanı


 
İç teğet çemberinin yarıçapı = rÇevrel çemberin yarıçapı= R

n kenarlı düzgün çokgenin alanı,DÖRTGENLER
Konveks Dörtgenler

*İç açıları toplamı:3600 dır.

*Dış açıları toplamı:3600 dır.

Alan
a2+c2=b2+d2

Alan=

[AC] [BD] köşegen olmak üzere,

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM