Çarpanlara Ayırma – Özdeşlikler - Matematik Canavarı


REKLAM

13 Haziran 2012 Çarşamba

Çarpanlara Ayırma – Özdeşlikler

Matematik Formüllerinin Tamamını Görüntülemek İçin TIKLAYIN
Çarpanlara Ayırma – Özdeşlikler


İki Terim Toplamının Karesi :                                
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
İki Terim farkının Karesi :                                         
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

Üç Terim Toplamının Karesi:                                     
(a +b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2.(ab + ac + bc)
İki Terim Toplamının Küpü:                                           
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
İki Terim Farkının Küpü :                                             
(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3
İki Kare Farkı Özdeşliği:                                            
a2 – b2 = (a + b).(a – b) 

x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy
x2 + y2 = (x – y)2 + 2xy
(x – y)2 = (x + y)2 – 4xy
(x + y)2 = (x – y)2 + 4xy
x3 – y3 = (x – y)3 + 3xy (x – y)
x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy (x + y)
x2 + y2 + z2 = (x + y + z)2 – 2 (xy + xz + yz)

xn + yn veya xn - yn biçimindeki polinomların Özdeşliği

İki Küp Toplamı :                                                        
a3 + b3 = (a + b).(a2 – ab + b2)

İki Küp Farkı :                                                                            
a3 - b3 = (a - b).(a2 + ab + b2)

a4 + b4 = (a + b).(a3 – a2b + ab2 – b3)
a4 – b4 = (a2 + b2).(a + b).(a – b)

a5 + b5 =(a + b).(a4 – a3b + a2 b2 – ab3 + b4)
a5 – b5 =(a – b).(a4 + a3b + a2 b2 + ab3 + b4)

a6 + b6 =(a + b).(a5 – a4b + a3 b2 – a2b3 + ab4 – b5)
a6 – b6 =(a – b).(a2 + ab + b2).(a+ b).(a2 + ab + b2)

a7 + b7 = (a + b).(a6 – a5b + a4b2 – a3b3 + a2b4 – ab5 + b6)
a7 – b7 = (a – b).(a6 + a5b + a4b2 + a3b3 + a2b4 + ab5 + b6)
Matematik Formüllerinin Tamamını Görüntülemek İçin TIKLAYIN 
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM