7.SINIF 4.ÜNİTE DOĞRUSAL DENKLEMLER VE GRAFİKLER (KONULAR VE SORULAR) - Matematik Canavarı


REKLAM

9 Haziran 2012 Cumartesi

7.SINIF 4.ÜNİTE DOĞRUSAL DENKLEMLER VE GRAFİKLER (KONULAR VE SORULAR)

7.SINIF 4.ÜNİTE DOĞRUSAL DENKLEMLER VE GRAFİKLER (KONULAR VE SORULAR)


ÖR: Buket, haftada 10 TL harçlık almaktadır. Tablo ve grafikle bu durumu inceleyelim. Buket’in aldığı harçlık ile zaman arasındaki ilişkinin denklemini bulalım:
   

Harçlık ile zaman arasında doğrusal bir ilişki vardır ve bu doğrusal ilişkinin denklemi p=10.h’tır. 
Bu denklem p-10.h=0 şeklinde de gösterilebilir. 
Bu tür denklemlerin belirttiği grafikler, doğrusal grafiklerdir.

ÖR: Taksi ile yapılan yolculukların ücreti taksimetre ile belirlenir. Ankara’da taksimetre 130 Kr ile açılır ve her kilometrede 130 Kr artar. Açılış ücretini de göz önüne alarak gidilen yol ile ücret arasındaki ilişkiyi bulup tabloda gösterelim. Daha sonra bu ilişkiyi gösteren denklemi yazıp çizgi grafiğini çizelim:
 
 
 
Yol ile ücret arasında doğrusal bir ilişki vardır ve bu ilişkinin denklemi ü=130+y.130’dur. Bu denklemi ü-130.y-130=0 şeklinde de gösterebiliriz.
SONUÇ
Doğrusal ilişkiyi ifade eden denklem doğrusal denklemdir. Doğrusal denklem iki değişkenden oluşan
ax + by + c = 0
şeklinde gösterilebilir. Bu ifadede c sabit sayı, a ve b kat sayılardır.
 
 
Kartezyen koordinat sistemi, iki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbiri ile dik kesişmesi sonucu oluşur. Yatay eksen “x ekseni (apsisler ekseni)”, dikey eksen ise “y ekseni (ordinatlar ekseni)” olarak isimlendirilir. Koordinat eksenlerinin kesim noktası ise “başlangıç noktası” veya “orijin” olarak adlandırılır.

 
Kartezyen koordinat sistemindeki herhangi bir nokta sıralı ikililerle belirlenir ve her noktaya karşılık gelen bir sıralı ikili vardır. Bir sıralı ikilide birinci sayı x eksenindeki, ikinci sayı ise y eksenindeki koordinatı gösterir.

  
 

 
x=0 için y değeri bulunur. A(0,y)
y=0 için x değeri bulunur. B(x,0)
Bulunan noktalar koordinat düzleminde işaretlenir.

Bu noktalar bir doğru yardımıyla birleştirilir.
 
Ör: 6x+2y=0

x=0 için y=0 

y=0 için x=0 bulunur. Demek ki doğrumuz orijinden geçiyor. O halde 

x=1 olsun y= -3 olur.

y= 3 için x= -1 olur.

SORULAR
1. A(a,2a+1) noktası y=3x-4 doğrusu üzerinde ise a kaçtır?

2.Aşağıdaki noktalardan hangisi 2y-4x+6=0 doğrusunun üzerindedir?

A)(-1,4)                B)(1,2)                  C (0, -3)                D) (3,-3)
DAHA FAZLA SORU VE KONU İÇERİĞİ İÇİN LÜTFEN  TIKLAYIN.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM