6.SINIF 3.ÜNİTE TAM SAYILAR-MUTLAK DEĞER (KONULAR VE SORULAR) - Matematik Canavarı


REKLAM

5 Haziran 2012 Salı

6.SINIF 3.ÜNİTE TAM SAYILAR-MUTLAK DEĞER (KONULAR VE SORULAR)

6.SINIF 3.ÜNİTE TAM SAYILAR-MUTLAK DEĞER (KONULAR VE SORULAR)

BU KONUYU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğal sayılar ve sayma sayıları kümelerini öğrenmiştik. Bu sayıların referans noktası olan 0’ın sağ tarafında sıralandığını biliyoruz. Bu sayılar sıfırdan büyüktür.
Soluna “+” işareti yazılan sayılar pozitif, “–” işareti yazılan sayılar ise negatiftir. Deniz seviyesi 0(sıfır) kabul edilirse, deniz seviyesinin üstündeki yükseklikleri gösteren sayıların soluna “+” işareti yazılır. Deniz seviyesinin altındaki derinlikleri gösteren sayıların soluna “–” işareti yazılır.

Aşağıdaki ifadeleri sayılarla gösterelim:
      


 
Tam sayılar kümesi: Pozitif ve negatif tam sayıların, “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denir.
Bu küme Z harfi ile gösterilir.
Pozitif tam sayılar kümesi: Sayı doğrusu üzerinde “0” ın sağında yer alan sayılar pozitif tam sayılardır.
Z+ = {+1, +2, +3, . . . }
Negatif tam sayılar kümesi: Sayı doğrusu üzerinde “0”ın solunda yer alan sayılar negatif tam sayılardır.
Z = { . . . , -3, -2, -1 }


 
Sorular
1. Bakkal Ahmet Amca’nın 1375 TL borcu, 1650 TL alacağı vardır. Ahmet Amca’nın borcu ve alacağı olan sayıları “+” ve “–” işaretlerini kullanarak yazınız.
 
2. –4 ile +4 arasında 6 tam sayı belirleyiniz. Belirlediğiniz tam sayıları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
3. Tam sayılar kümesi ....... harfi ile gösterilir.
 
Bir Sayının Mutlak Değeri

         

 Deniz seviyesinin 20 m altında bulunan denizaltının deniz yüzeyine olan uzaklığını tam sayı ile ifade ediniz.
Denizaltının deniz yüzeyine çıkarken kaç metre yol aldığını tam sayılarla nasıl gösterebilirsiniz?

Mutlak değer: Sayı doğrusu üzerindeki bir sayının, sıfır noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Uzunluk olduğu için mutlak değer pozitiftir. Sıfırın mutlak değeri sıfırdır.

 NOT:
 ÖR:
 NOT:
 
ÖR:    I3I =I−3I =3               I-6I=+6               I+4I =I−4I =4

Sorular
1. Bir tam sayının mutlak değeri ......................

2. +4, –7 tam sayılarının mutlak değerlerini sayı doğrusunda gösteriniz.

Tam Sayıları Karşılaştırma

 

 
>   büyüktür sembolü,
>   küçüktür sembolü.

 ÖR:
 
 

SORU
1.
 DAHA FAZLA SORU VE KONU İÇERİĞİ İÇİN LÜTFEN  TIKLAYIN.

BU KONUYU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM