6.SINIF 5.ÜNİTE ONDALIK KESİRLER (KONULAR VE SORULAR) - Matematik Canavarı


REKLAM

6 Haziran 2012 Çarşamba

6.SINIF 5.ÜNİTE ONDALIK KESİRLER (KONULAR VE SORULAR)

6.SINIF 5.ÜNİTE ONDALIK KESİRLER (KONULAR VE SORULAR)

BU KONUYU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN 
Ondalık Kesirlerde Çözümleme
Bir ondalık kesrin basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazılmasına ondalık kesri çözümleme denir.

 
  2. 104,1903 sayısını çözümleyiniz.

Ondalık Kesirleri Yuvarlama

Açıklama 1 : Yuvarlanması istenen basamaktan bir önceki basamakta bulunan rakam ile 5 arasında karşılaştırma yapılır. Bu basamaktaki rakam 5’e eşit veya 5’ten büyükse bir arttırılır, 5’ten küçükse rakam değişmez.
Açıklama 2 : 

Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken, verilen basamağın sağındaki ilk rakam ile 5 arasında karşılaştırma yapılır.
    Sağdaki rakam 5'e eşit yada 5’ten büyükse verilen basamaktaki rakam 1 arttırılır, sağındaki diğer sayılar atılarak ondalık kesir yazılır.
    Sağdaki rakam 5’ten küçükse verilen basamaktaki rakam değişmez, sağındaki diğer sayılar atılarak ondalık kesir yazılır.
    Eğer tam sayı olarak yuvarlarsa derse birler basamağına bakarız. Kurallar burada da geçerlidir.

Örnek: 0,52 ondalık kesrini onda birler basamağına göre yuvarlayalım.
Verilen basamakta 5 var. 5’in sağına bakarız. 2<5 olduğundan ekleme yapılmaz. Diğerleri atılır. Yuvarlanmış hali ise 0,5 olur.

Örnek: 0,286 ondalık kesrini yüzde birler basamağına göre yuvarlayalım.
Verilen basamakta 8 var. 8’in sağına bakarız. 6>5 olduğundan 1 ekleme yaparız. Diğerleri atılır. Yuvarlanmış hali ise 0,29 olur.

 
Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma
Ondalık kesirler toplanırken veya çıkarılırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama - çıkarma işleminde olduğu gibi toplama - çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.
 ÖRNEKLER
               

 
Ondalık Kesirlerle Çarpma
Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken, virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar, sonuçtaki sayıda o kadar sağdan sola doğru virgülle ayrılır.
 
 
Ondalık Kesirlerle Bölme
Ondalık kesirlerin bölme işlemi yapılırken, bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 un kuvveti ile çarpılır. Bölünen de aynı 10 un kuvveti ile çarpılarak normal bölme işlemi yapılır. Burada her iki sayıda virgülden kurtarılır.

 ÖRNEKLER
     

 
Not: Bir bölme işleminde bölünen ve bölende virgülün yeri aynı basamak sayısı kadar sağa doğru kaydırılırsa bölüm değişmez.
Ör:         7,98 : 3,56= 798:356 dır.

10 ve Katlarıyla Çarpma ve Bölme
*Ondalık kesirlerde 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri yapmak için sıfır sayısı kadar virgül sağa kayar. Virgülün bittiği yerde sıfır ilave edilir.
*Ondalık kesirlerde 10, 100, 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri yapmak için sıfır sayısı kadar virgül sola kayar. Virgülün bittiği yerde sıfır ilave edilir.

 Ör:   9,9x10=99     10’de 1 sıfır var virgül 1 sağa kaydı.
Ör:  0,08x100=8    100’de 2 sıfır var virgül 2 sağa kaydı.
Ör:  133,058x100= 13305,8
Ör:  2344,99999x10000=23449999,9
Not: Pay ve paydada ondalık kesir olan rasyonel sayılarda pay ve payda aynı anda 10 ile çarpılırsa virgül sağa kayar.

DAHA FAZLA SORU VE KONU İÇERİĞİ İÇİN LÜTFEN  TIKLAYIN.
BU KONUYU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM